МЕНИ
ЗАТВОРИ
Оливера Обрадовић
Одељенски старешина III/1

Оливера Обрадовић
Одељенски старешина III/1
Olivera Obradović
Рођена сам 1974. године у Београду. Завршила сам средњу Медицинску школу „Београд“, смер физиотерапеутски техничар. Након три године студирања Медицинског факултета одлучила сам да упишем Дефектолошки факултет, смер соматопедија. Дипломирала сам 2001.године и исте године почела да радим у Школи, до данас.
Изузетно је задовољство радити оно што повезује сва наша знања, интересовања и склоности. Рад са децом је привилегија и част. Изазови у свакодневном раду подстичу нас да се непрекидно усавршавамо и постанемо бољи људи. А деца то знају да препознају и враћају вишеструко оним што се једноставно зове оданост и љубав. Када смо то постигли пред нама се отвара бесконачан свет игре и учења. Трудим се да у свом раду они буду увек заједно.
Наставници наше школе