OS Miodrag Matic OS Miodrag Matic
Контакт
Отворена врата
Провера знања
Кућни ред
Настава
×
OS Miodrag Matic

ИСТОРИЈА НАШЕ ШКОЛЕ

Основна школа "Миодраг Матић" основана је 1972. године и прво се звала Специјална основна школа за децу и омладину са церебралном парализом. Основач школе је Скупштина СРС, Законом о оснивању школе. Надлежни орган за послове и задатке школе био је Секритаријат за образовање деце. На предлог Секретаријата за образовање, Скупштина Србије именовала је Матичну комисију за основање школе. С' обзиром да су оснивали први школу за децу и омладину са церебралном парализом у СР Србији, Комисија је сачинила критеријуме за будуће профиле радника школе, коју су сачињавали стручни радници за васпитано-образовни процес, за рад у административно-финансијској области, затим медицински техничари за негу и помоћ ученицима, као и помоћно особље.
Прва школска година отпочела је са закашњењем, 1.октобра 1972. године. Да кашњење је дошло због недостатка адекватног намештаја за учионице, и та прва школска година је била веома тешка, због малог фонда дидактичког материјала. Ентузијазмом целокупног колектива, као и родитења ученика школе током година школа набавља адекватан намештај прилагођен потребама ученицима са церебралном парализом, као адекватан дидактички материјал и васпитна средства и помагала.
Наша школа 1987. године је добила име великог професора и дефектолога Миодрага Матића.
Данас наша школа поседује велики број неопходних и прилагођених наставних средстава: дидактички материјал, едукативне игрице, школски прибор (за писање, цртање, бојење), материјале за моделовање, али и разноврсну асистивну технологију намењену за олакшано савладавање васпитно-образовног процеса и осамостаљивање ученика у раду.

ГАЛЕРИЈА ФОТОГРАФИЈА

ЛЕТОПИС

Историја наше школе

Када је наша школа почела са радом, као и остали детаљи наше историје

Ко је био Миодраг Матић?

Упознајмо Миодрага Матића...

Развојни план

Развојни план наше школе од 2015/2016. до 2019/2020. године

Организација рада

Организација рада школе у току текуће школске године


© ОШ"Миодраг Матић"